Tekući račun: 160-462832-38

 Tekući račun: 105-2157655-68

 Maticni broj: 53697038

 Registarski broj: 0200106971715289

 Šifra delatnosti: 52120

 PIB: 100291945

 Ime kompanije: “BG Sanitarija”

 Adresa: Vojvode Šupljikca 45, Beograd, Srbija

Telefoni: 011 / 3808-012  &  011 / 2454-243

    063 / 21-42-42

 E-mail: bgsanitarija@sbb.rs

 Internet: www.bgsanitarija.rs

Top