Tekući račun: 160-462832-38

   Tekući račun: 105-2157655-68

   Maticni broj: 53697038

   Registarski broj: 0200106971715289

   Šifra delatnosti: 52120

   PIB: 100291945

   Ime kompanije: “BG Sanitarija”

   Adresa: Vojvode Šupljikca 45, Beograd, Srbija

  Telefoni: 011 / 3808-012  &  011 / 2454-243

      063 / 21-42-42

   E-mail: bgsanitarija@sbb.rs

   Internet: www.bgsanitarija.rs

  Top